Thượng Tiên

Đánh giá :
Tuyệt chiêu : Băng Liệt Phá
Tử Họa vừa muốn hi sinh chính mình giúp đỡ thiên hạ,
lại vừa muốn dốc hết tâm huyết dạy dỗ và bảo vệ Tiểu Cốt.
Không phụ Trường Lưu, không phụ lục giới,
không phụ chúng sinh chỉ phụ tuổi xuân của chính mình.

Yêu Tôn

Đánh giá :
Tuyệt Chiêu : Lạc Anh Diệt
Chịu 17 đinh Tiêu Hồn,
103 nhát kiếm, 16 năm giam cầm và 2 mạng sống,
thương tích đầy mình và trải qua vô vàn kiếp nạn
nhưng chỉ yêu Tử Họa tha thiết, không chịu từ bỏ.

Nhân Hoàng

Đánh giá :
Tuyệt chiêu: Viêm Lôi Nộ
Lục hợp Càn Khôn, Thương hải tang điền - Nhân Hoàng vô úy
Là bậc quân vương ở trần thế,
cũng là kiếm khách trẻ tuổi cao ngạo
của Dao Ca Thành một lòng yêu Hoa Thiên Cốt.

Ma Linh

Đánh giá :
Tuyệt chiêu: Thần Hồn Ca
Tiên nhân gia nhập con đường ma đạo,
Sinh thế quyết tuyệt - Ma Linh nộ oán.
Trước là Thần Tôn pháp lực vô biên,
là yêu quái thống trị địa giới.

Hoa Thiên Cốt - Webgame kiếm hiệp ngôn tình đầu tiên 2016 tại Việt Nam

Hoa Thiên Cốt là webgame online chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp ngôn tình thành công nhất năm 2015 với các sát chiêu PK xuyên phá hư không cực kỳ đặc sắc